Download apk

Yayıncı Şartlar ve Koşulları

Terms & Conditions

YAYINCI SÖZLEŞMESİ

İşbu GelirOrtakları Yayıncı Sözleşmesi ("Sözleşme")

A. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş bir şirket olan ve Şeyh Şamil mh. Bozhöyük cd. no.58 blok.9-1 Etimesgut Ankara Türkiye adresinde mukim Etagram.com ve bağlı ortaklıkları ("GelirOrtakları");

B. [Türkiye Cumhuriyeti] kanunlarına göre kurulmuş bir şirket olan ve [_____] adresinde mukim, ___________ ("Yayıncı") arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar dairesinde akdedilmiştir.

İşbu Sözleşme kapsamında GELİRORTAKLARI ve Yayıncı beraberce “Taraflar” ve ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

Elektronik ortamda akdedilen sözleşmelerin başlangıç tarihi onay verilen tarih olarak kabul edilecektir.

GİRİŞ:

GelirOrtakları, bir hizmet sağlayıcısı olarak, internet üzerinden sunduğu hizmetler aracılığıyla (“Reklam Ağı Servisi”), satış ortaklığı programlarına olanak sağlamaktadır.

Satış ortaklığı programı (“Program”), “Ziyaretçi” (genellikle Yayıncı veya temsilcisi olmayan) olarak herhangi bir kişinin Websitesi (internet alanı ve/veya alan parçası) ve/veya izinli e-posta abonelikleri ve/veya veri tabanları işleten bir gerçek veya tüzel kişi, yayıncı veya yayıncı temsilcisinin (“Yayıncı”), başka bir websitesi işletene (“Reklamveren”) internet üzerinden (“Bağlantı”) tıklama ve/veya veri transferiyle yaptığı “İşlemler” (“Satış” ve/veya “Üyelik”) için maddi karşılık (“ Ödeme”) almasına imkân sağlar.

Yayıncı, Program’a dahil olmak üzere; websitesi, portal, sadakat kulübü, sosyal medya sitelerinde sayfa sahibi olan, blog ya da forum hesapları olan ve/veya bunları yöneten, izinli e-posta veri tabanı olan, Google ve benzeri arama motorlarında arbitrasyon yapan, banner gösterimi, metin linki, ürün gösterimi ile yayın yapan ve benzeri yöntemlerle çevrimiçi ve/veya çevrimiçi mecralarda kullanıcılara ulaşıp bu kullanıcılara Satış Ortaklığı Programı kapsamında GelirOrtakları’nın kampanyalarını sunan gerçek kişi veya tüzel kişilerdir.

BUNA GÖRE

 1. GelirOrtakları, Yayıncı’nın websitesine, GelirOrtakları ile bağlantılı bir veya birden fazla websitesine yönelik bir bağlantı koyarak Yayıncı’nın kazanç elde etmesine imkân veren bir hizmet geliştirmiştir ve yürütmektedir.
 2. Yayıncı olabilmek için, başvuranın Program’a kaydolma talebi üzerine Reklamveren ve GelirOrtakları tarafından kabul edilmesi koşuluyla GelirOrtakları ile Yayıncı arasında aşağıdaki hüküm ve koşullarda bir Sözleşme kurulmuş sayılır. Başvuranlar’ın Yayıncı olarak kabul edilmeleri halinde Yayıncılar GelirOrtaklarının websitesi olan https://etagram.tk üzerinden bilgilendirilirler.

Dolayısıyla, Sözleşme’nin aşağıdaki bağlayıcı şartları kabul edilmektedir.

 1. Tanımlar 
  Aşağıdaki terimler işbu Sözleşmede kullanıldığında şu anlamları taşıyacaktır:

"Entegre Olmuş Websitesi" – Yayıncı’nın Giriş bölümünde açıklanan yöntemlerle sunmuş olduğu ve GelirOrtakları’na kaydettirilmiş bir Yayıncı Programına bağlı bir Websitesi anlamına gelmektedir.

"Ziyaretçi" – Yayıncı’nın Giriş bölümünde açıklanan yöntemlerle sunmuş olduğu bir bağlantıya tıklayan ve böylece bir Entegre Olmuş Websitesine bağlanan herhangi bir kişi anlamına gelmektedir.

"Tıklama" – Yayıncı’nın websitesinde Ziyaretçinin tarayıcısına bir banner, sponsor bağlantı, link ve benzeri materyalleri kullanarak ziyaretçi yönlendirilmesi sonucu elde edilen kazanç anlamına gelmektedir.

"Üyelik/Başvurular" – Yayıncı tarafından bir Entegre Olmuş Websitesine bağlanan ve bu Websitesinde belirli bir işlem gerçekleştiren, örneğin kullanıcı olarak bir kayıt yapan bir Ziyaretçi anlamına gelmektedir.

"İşlem/Satış" – Yayıncı tarafından bir Entegre Olmuş Websitesine bağlanan ve bu Websitesinde tedarik edilen bir ürünü, hizmeti veya başka herhangi bir şeyi satın almak üzere bir anlaşma gerçekleştiren bir Ziyaretçi anlamına gelmektedir.

"Trafik" – geçerli Tıklamalar, Üyelik/Başvurular ve İşlemler/Satışlara yönelik kollektif bir terimdir.

"Suni Trafik" – (örnek olarak ve bunlarla sınırlı olmaksızın) otomatik açılmalardan, spiderlardan, robotlardan, e-posta veya sohbet odalarındaki taleplerden, kod üreticilerden, bildirilenler dışında websitelerine konulan bağlantılardan ve bir tarayıcı tarafından üretilmeyen Tıklamalardan, belirli bir websitesine ulaşmak isteyen bir Ziyaretçinin aktif bir eylemine dayanmayan Tıklamalardan kaynaklanabilecek geçersiz Tıklamalar, Üyelik/Başvurular ve İşlemlere yönelik kollektif bir terimdir.

"Yayıncı Programı" – GelirOrtakları tarafından GelirOrtakları’nın websitesindeki bir Reklamveren için sahip olunan ve yürütülen ve Yayıncı’nın katılabileceği bir programdır. [Ziyaretçi olarak herhangi bir kişinin Websitesi ve/veya izinli e-posta abonelikleri ve/veya veritabanları işleten bir kişi, tüzel kişi, yayıncı veya yayıncı temsilcisinin, Reklamveren’e internet üzerinden tıklama ve/veya veri transferiyle ile yaptığı İşlemler için maddi karşılık almasına imkan sağlayan yapıyı ifade eder.]

 1. Hizmet
  1. Yayıncı’nın kendi websitesine, GelirOrtakları’nda kayıtlı bir Yayıncı Programına sahip websitelerine yönelik bağlantılar koymasına imkân sağlanmaktadır.
  2. Yayıncı’nın e-postalara, GelirOrtakları’nda kayıtlı bir Yayıncı Programına sahip websitelerine yönelik bağlantılar koymasına imkân sağlanmaktadır.
  3. Her türlü Yayıncı Programı GelirOrtakları tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir veya sona erdirilebilir. Yayıncı Programları hakkındaki bilgilere GelirOrtakları’nın websitesi olan https://etagram.tk isimli websitesi üzerinden ve/veya Gelirortakları’nın yollamış olduğu e-postalar aracılığı ile erişilebilir. Yayıncı, Yayıncı Programları’nda meydana gelen her türlü değişiklikten ve özellikle de kayıtlı bir websitesinin Yayıncı Programı’nı sona erdirdiğinden veya Yayıncılara ödeme koşullarında değişiklik yaptığından haberdar olmalıdır. Yayıncı, Yayıncı’nın websitesinin niteliği ve içeriğine dair ve üçüncü şahısların veya diğer Yayıncıların ticari markalarının ve logolarının kullanımına ilişkin her türlü koşul da dahil olmak üzere, Yayıncı Programının şartlarına uymakla yükümlüdür.
  4. GelirOrtakları, GelirOrtakları hizmetini düzeltme, tadil etme, değiştirme veya sona erdirme hakkını saklı tutmaktadır. Yayıncı’ya bu gibi değişikliklerin tümü e-posta yoluyla veya GelirOrtakları’nın websitesi üzerinden duyuru ile bildirilecektir. Yayıncı bu değişiklikleri kabul etmezse, hizmeti kullanmaya derhal son vermeli ve Entegre Olmuş Websiteleri’ne yönelik tüm bağlantıları silmelidir.
 1. Yayıncının Yükümlülükleri
  1. Yayıncı kendi websitesinden ve söz konusu websitesinin içeriğinden tek başına sorumludur ve bunların yürürlükte bulunan mevzuata uygun olmasını sağlamakla yükümlüdür.
  2. Yayıncı bu sözleşme ile, yürürlükte bulunan mevzuata uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
  3. Yayıncı gerçek kişi ise en az 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. Yayıncı henüz 18 yaşını doldurmamışsa, velilerinden biri GelirOrtakları hizmetine kaydına onay vermelidir. 18 yaşının altındaki bir Yayıncı’nın veli onayı olmadan kaydı geçersiz olacaktır.
  4. Yayıncı kendisi ve websitesi hakkında GelirOrtakları’na sunduğu bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu, gerekli düzene uygun biçimde gönderildiğini ve bu bilgilerin fiili gerçeklere uygun olduğunu garanti etmektedir. Yayıncı, bu bilgilerde meydana gelen her türlü değişikliği, GelirOrtakları’nın ortaklık panosunda kendisi hakkında yer alan bilgileri güncelleyerek GelirOrtakları’na derhal bildirmelidir. Yayıncı bir tüzel kişi ise, Yayıncı’nın tam tescilli ismi, şirket sicil numarası, şirket merkezi, bundan farklı ise ticari adresi ve kayıtlı ise Vergi bilgilerini GelirOrtakları’na sunulmalıdır.
  5. Yayıncı, kendi websitesinde yer alan tüm bilgi ve içeriğe ilişkin hakların tamamen kendisine ait olduğunu ve websitesinde yer alan bilgi ve içeriğe ilişkin hakların sahibinin bu bilgi ve içeriğin söz konusu websitesinde yayımlanmasına açıkça izin vermiş olduğunu garanti etmektedir. Yayıncı ayrıca, kendi websitesinde yer alan bilgi ve içeriğe dair Fikri Mülkiyet Hakları da dahil olmak üzere üçüncü şahıslara ait hiçbir hakkı ihlal etmediğini ve bu bilgi ve içeriğin hiçbir şekilde hakaretamiz, yasaklı veya şüpheli bir nitelik taşımadığını garanti etmektedir. Bu tür içeriğe örnek olarak, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, pornografi, ırkçı ve nefret dolu içerikler, reklam yazılımı (adware), casus yazılım ( spyware), Eşten Eşe Bağlantı (Peer2Peer) ve dosya paylaşımı verilebilir.
  6. Yayıncı hiçbir şekilde Entegre Olmuş Websitelerine yönelik Suni Trafik yaratamaz veya yaratılmasına katkıda bulunamaz.
  7. Yayıncı, GelirOrtakları’nın websitesine ve/veya bir Yayıncı Programına yönelik Yayıncı bağlantılarının veya herhangi bir şekilde GelirOrtakları’nın hizmetinin bilinen veya şüphelenilen her türlü uygunsuz veya hukuka aykırı kullanımını derhal GelirOrtakları’na bildirmelidir.

4. GelirOrtakları’nın Yükümlülükleri

  1. GelirOrtakları Yayıncı’nın websitesi tarafından Entegre Olmuş Websitelerine yönelik olarak yaratılan Trafiği, GelirOrtakları tarafından sağlanan hizmete uygun biçimde takip etmeyi ve kaydetmeyi taahhüt etmektedir.
  2. GelirOrtakları işbu Sözleşmeden doğan ve Yayıncı’ya ödenmesi gereken tüm miktarları tahsil edecek ve Yayıncıya ödeyecektir.

5. Sözleşme Bedeli

  1. Her bir Yayıncı Program’ına ilişkin ödenecek bedelin hesaplanma koşulları GelirOrtakları’nın websitesinde yayımlanır. İşbu Sözleşme ile Yayıncı GelirOrtakları’nın Reklamveren’e Yayıncı adına fatura düzenleyeceğini kabul etmektedir. GelirOrtakları’nın websitesinde belirtilen bedele (uygun hallerde) KDV eklenir. Vergi ödemelerinden Yayıncı tek başına sorumlu tutulur.
  2. 5.3. maddesine tabi olarak, Yayıncı’ya ödenmek üzere birikmiş bedel, Yayıncı’nın geçerli Trafik yaratmış ve GelirOrtaklarının Yayıncı’nın Yayıncı Programını kaydettirdiği her bir şirketten ödeme almış olması kaydıyla, 45 (kırkbeş) gün vade ile ödenir.
  3. GelirOrtakları, ancak ödeme tarihinden 45 (kırkbeş) gün öncesinde Yayıncı’ya en az 100 TL borçlu olması ve GelirOrtakları’nın gerçekleştirilen işlemler karşılığında tüm ödemeyi elde etmiş olması halinde ödemeyi gerçekleştirir. 100 TL’nin altındaki tutarlar bir sonraki ödemeye eklenecek ve yine söz konusu ödeme tarihinden 45 gün önceden GelirOrtakları’nın Yayıncı’ya borçlu olduğu minimum tutarın en az 100 TL olması kaydıyla, ödenecektir. Tüm ödemeler, ödeme gününden 45 gün önceki ay sonunda yaratılan toplam Trafik üzerinden hesaplanacaktır. Birikmiş miktarlara hiçbir faiz işlememektedir.
  4. İşbu Sözleşme’de yer alan hiçbir hüküm, GelirOrtakları ile Yayıncı arasında bir ortaklık veya işçi-işveren ilişkisi yaratmayacak veya yaratır şekilde yorumlanmayacaktır.
  5. Yayıncı’ya yapılacak ödemeler doğrudan Yayıncı’nın banka hesabına yapılır. Yayıncı, banka hesabı bilgilerini (bankanın adı ve şubesi, şube kodu ve Yayıncı’nın hesap numarası dahil olmak üzere) GelirOrtakları’nın ortaklık panosunda belirtmelidir.
  6. Yayıncı, GelirOrtakları tarafından kendisine yapılan her türlü ödemeye ilişkin olarak ödenmesi gereken tüm vergi, harç ve sair mali mükellefiyetlerin ödenmesinden tek başına sorumludur. Yayıncı, gerçekleştirdiği bu türden ödemeler için sonradan GelirOrtakları’na rücu edemez.

6. GelirOrtakları'nın Sorumluluğunun Sınırları

1. GelirOrtakları, GelirOrtakları hizmetinin veya herhangi bir bağlantılı websitesine yönelik bağlantıların veya üçüncü kişi kaynaklarının performansını garanti veya taahhüt etmez.

2. GelirOrtakları hiçbir şekilde Yayıncı veya başka bir üçüncü kişi tarafından bu websitesine erişim veya bu websitesinin veya bu websitesinden linkle yönlendirilmiş başka bir websitesinin veya bu websitesinde yer alan hizmetlerin kullanımı vasıtasıyla uğranılmış dolaysız veya dolaylı bir zarardan, gelir veya veri kaybından veya başka bir zarardan sorumlu tutulamaz. GelirOrtakları, Yayıncı tarafından herhangi bir nedenle uğranılan dolaylı veya doğrudan zarar ve masraflardan hiçbir koşulda sorumlu değildir.

3. GelirOrtakları hizmetteki kusurlardan, hizmete erişimdeki aksaklıklardan, bilgi taşıma sistemindeki verilere yönelik ihlallerden veya veri kaybından, GelirOrtakları hizmetinin güvenlik sistemindeki kusurlardan veya virüslerden veya diğer zararlı yazılım bileşenlerinden ya da virüsler ya da bileşenler tarafından hizmete, Yayıncı’nın yazılımına ve/veya Yayıncı’nın websitesine verilen herhangi bir zarardan ötürü sorumlu olmayacaktır. GelirOrtakları Yayıncı’nın websitesindeki bağlantıların gerçekleştirilmesinde meydana gelen herhangi bir hatadan veya bağlantıların belirtilen fonksiyonlarında meydana gelebilecek aksaklıklardan sorumlu olmayacaktır.

4. GelirOrtakları’ndaki Yayıncı Programlarına kaydolan Reklamveren, Yayıncı Programlarına uygun yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, GelirOrtakları bundan doğacak zararlardan sorumlu olmayacaktır.

 1. Süre ve Fesih
  1. Bu Sözleşme Yayıncı sıfatı ile Sözleşmeye taraf olan kişinin (elektronik ortamda “Kaydol” kutusunun tıklanması da işbu Sözleşmeye taraf olunması anlamına gelmektedir) bir Yayıncı olarak GelirOrtakları tarafından kabul edilmesi üzerine yürürlüğe girecek ve yürürlüğe girmesini takiben 12 (oniki) ay süre ile yürürlükte kalacaktır. Taraflardan biri, yürürlük süresi sona ermeden en az 30 (otuz) gün önce diğer tarafa Sözleşmeyi sona erdirmeye yönelik yazılı bildirimde bulunmaz ise Sözleşme aynı şartlarla kendiliğinde 1 (bir) yıl daha uzayacaktır.
  2. Yayıncı’nın işbu Sözleşmede, öngörülen yükümlülüklerinden herhangi birisini veya birkaçını hiç ya da gereği gibi yerine getirmemesi veya Sözleşmeye aykırı davranması halinde GelirOrtakları noter aracılığıyla yazılı bir bildirimde bulunarak söz konusu aykırılığın giderilmesini isteyecektir. Yayıncı, aykırılığın kendisine yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde gidermemesi halinde işbu Sözleşme GelirOrtakları tarafından noter aracılığı ile tek taraflı olarak ve tazminatsız feshedilebilir. Yayıncı’nın hukuka aykırı bir faaliyetle iştigal etmesi halinde GelirOrtakları dilediği zaman bu Sözleşmeyi tek taraflı olarak ve tazminatsız feshedebilir.
  3. Yayıncı işbu Sözleşme’yi herhangi bir zamanda 30 (otuz) gün önceden bildirimde bulunmak koşulu ile feshetme hakkına sahiptir. Yayıncı işbu Sözleşmenin feshinin ardından hizmeti kullanmayı derhal kesecek ve Entegre Olmuş Websitelerine yönelik tüm bağlantıları silmelidir.
  4. GelirOrtakları, aşağıda sayılan hallerde işbu Sözleşmeyi feshetme ve/veya Yayıncı’nın GelirOrtakları hizmetinden ya da belirli bir şirketin Ortaklık Programından faydalanmasını askıya alma hakkına sahiptir:

(i) GelirOrtakları Yayıncı’yı veya Yayıncı’nın websitesinin içeriğini herhangi bir şekilde uygunsuz bulursa Yayıncı’nın kaydolduğu Ortaklık Programının sahibi olan şirket tarafından herhangi bir sebeple GelirOrtakları’ndan bu yönde talepte bulunulursa.

(ii) Yayıncı herhangi bir şekilde hileli veya hukuka aykırı biçimde hareket ettiği takdirde veya Entegre Olmuş Websitelerine yönelik Suni Trafik yaratır veya yaratmaya çalışırsa veyahut işbu Sözleşme hükümlerinden herhangi birini başka bir şekilde ihlal ederse; Yayıncı 3.2. maddede belirtildiği şekilde bir kanun veya yönetmeliğe uymazsa.

(iii) Yayıncı üç (3) ay süreyle hiçbir Trafik yaratmamışsa.

  1. Yayıncı’nın belirli bir şirketin Ortaklık Programından askıya alınması üzerine, Yayıncı söz konusu şirketin websitesine yönelik tüm bağlantıları derhal silecektir; aksi halde silinmemiş olan bu bağlantıların sunumlarından dolayı oluşmuş olan ücretler GelirOrtakları’ndan talep edilemez.
  2. İşbu Sözleşmenin feshi halinde, GelirOrtakları, Yayıncı’yı, GelirOrtakları’nın websitesi üzerinden derhal bilgilendirecek ve Yayıncı hizmeti kullanmayı derhal kesecek ve Entegre Olmuş Websitelerine yönelik tüm bağlantıları silecektir.
  3. İşbu Sözleşme fesih üzerine derhal sona erer ve Yayıncı’ya söz konusu Ortaklık Programı veya Programlarından ötürü hiçbir bedel ödenmez.
 1. Tazminat 
  Yayıncı, GelirOrtakları’nı Yayıncı’nın websitesindeki içeriklerden veya GelirOrtakları’na Yayıncı tarafından sunulan herhangi bir yanlış bilgiden doğmuş veya ileride doğabilecek olan her türlü zararın giderilmesi taleplerini karşılayacak ve tazmin edecektir. Yayıncı ayrıca GelirOrtakları’nı, Yayıncı’nın GelirOrtakları hizmetini haksız, dikkatsiz veya izinsiz biçimde kullanımından ve Yayıncı’nın GelirOrtakları’nın websitesinde veya Yayıncı’nın GelirOrtakları’na bağladığı herhangi bir websitesinde sebep olduğu teknik sorunlardan veya veri kayıplarından kaynaklanan her türlü zarar, ziyan veya masraflara karşı da tazmin edecektir.
 2. Reklamveren’e ve Personele Karşı Talepte Bulunmama

Yayıncı, bu Sözleşme’nin süresi, her türlü yenileme süresi ve sonrasındaki 1 (bir) sene boyunca, işbu Sözleşme kapsamında GelirOrtakları tarafından temin edilen Hizmetler çerçevesinde GelirOrtakları’nın yazılı onayı olmadan hiçbir gerçek ve/veya tüzel kişiye GelirOrtakları ile yürütmekte olunan reklam modeli teklifleri gönderemeyecektir. Yayıncı, işbu Sözleşme kapsamında GelirOrtakları tarafından hizmet temin edilen hiçbir Reklamveren’in, üçüncü bir tedarikçiye veya Hizmetlere esasen benzer nitelikte hiçbir kişi veya kuruma devretmesine, transfer etmesine sebep olmayacaktır. Yayıncı hiçbir Reklamveren’i böyle bir devirin gerçekleştirilmesi yönünde teşvik etmeyecektir. Yayıncı herhangi bir Reklamveren’e doğrudan talep götürmesi veya bir bağlı şirketin devredilmesine sebep olması halinde, GelirOrtakları’na, Yayıncı bu maddeyi ihlal etmemiş olsaydı GelirOrtakları’nın kazanmış olacağı miktarı ödeyecektir; ayrıca bu durumda GelirOrtakları ilgili Yayıncı’ya yapacağı ödemeleri askıya alma veya iptal etmek konusunda seçimlik hakka sahiptir.

Yukarıdaki aynı yasal şartlar dahilinde, GelirOrtakları’ndan veya GelirOrtakları’nın herhangi bir iştirakinden/holding şirketinden hiçbir çalışana istihdam amacıyla talep götürmemeyi Yayıncı kabul etmektedir. Yayıncı’nın bu şekilde hareket etmesi yasal işlemle sonuçlanacaktır. Yukarıda açıkça ifade edilen haller dışında, bu Sözleşmede yer alan hiçbir şey Reklamveren’in Yayıncılar ile bağımsız stratejik ortaklıklar içine girmesini ya da başka sözleşmeler akdetmesini kısıtlar veya Reklamveren’in kendi ürün ve hizmetlerinin reklamını, ticaretini ya da tanıtımını yapmasını yasaklar nitelikte addedilmeyecektir.

 1. Sözleşme’nin Devri

Yayıncı işbu Sözleşme kapsamındaki haklarını veya yükümlülüklerini GelirOrtakları’nın önceden yazılı iznini almaksızın üçüncü bir şahsa tümüyle veya kısmen devredemez. Yayıncı, GelirOrtakları’nın bu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini üçüncü bir şahsa devredebileceğini ve Yayıncı’nın websitesi, e-postası, vs. hakkındaki bilgileri üçüncü kişilere açıklayabileceğini veya aktarabileceğini kabul etmektedir.

 1. Onay 
  Yayıncı, kendi adının veya ticari unvanının ve web adresinin GelirOrtakları’nın websitesinde yayımlanmasına ve GelirOrtakları’nın Yayıncının e-posta adresine bültenler vs. göndermesine ve Yayıncı tarafından sunulan bilgilerin pazarlama amaçlarıyla kullanılmasına önceden onay verdiğini işbu Sözleşme ile kabul etmektedir.
 2. Taraflardan her biri, işbu Sözleşmenin ifası dolayısıyla öğrendikleri her türlü bilgi, standart ve uygulama, yazılım, program, eğitim, doküman, yazışma (gerek yazılı ve gerekse elektronik ortamda sağlanmış olsun gerekse doğrudan ya da dolaylı yoldan edinilmiş olsun) bilgi ve materyalleri ticari sır ve “Gizli Bilgi” olarak kabul etmeyi ve bu bilgileri, herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın diğer Tarafın yazılı izni olmadan, üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı, değiştirmemeyi ve bu şekilde sonuçlanacak sair davranışlardan kaçınmayı taahhüt eder. Taraflar kendi çalışanları ve hizmet ifasında kullandığı kişilerin de gizlilik hükümlerine tabi olduğunu işbu gizlilik taahhüdünün gerek kendileri gerek bu kişiler tarafından ihlali durumunda, diğer Tarafın zarar ve ziyanını hiçbir itirazda bulunmaksızın müşterek ve müteselsil sorumlu sıfatı ile ilk talepte ve derhal ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Yayıncı, gerek kendisinin gerek kendi çalışanlarının veya hizmet ifasında kullandığı kişilerin gizlilik hükümlerini ihlali durumunda, GelirOrtakları’na bu sözleşme çerçevesinde kesilen faturaların 2 (“iki”) katı tutarında cezai şartı ilk talepte ve derhal ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Taraflardan her biri, işbu Sözleşme konusu faaliyetlerin yerine getirilmesi sırasında kullandığı diğer Tarafa ait ister elektronik ortamda isterse yazılı belge halinde temin edilmiş olsun her türlü bilgiyi Sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, diğer Tarafın talebi doğrultusunda imha veya diğer Tarafa iade edecektir.

Resmi ve idari kurumlar tarafından talep edilen ve temini zorunlu bilgiler (bu bilgilerin ifşası bilgiyi veren tarafa yazılı olarak bildirilecektir) ile daha önce kamuya mal olmuş bilgiler yukarıdaki taahhüdün istisnalarını teşkil eder. Böyle bir durumda, Gizli Bilginin ifşası talep edilen Taraf, durumu diğer Tarafa yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

 1. Bölünebilirlik 
  Sözleşmenin esaslı olmayan hükümlerinden herhangi birisinin veya bir kısmının, kısmen veya tamamen hukuken geçersiz olması ve Sözleşmenin geri kalan hükümlerinin bu hüküm veya kısım olmaksızın da icra kabiliyetinin olduğunun anlaşılması halinde bu durum yalnızca söz konusu hüküm veya kısım için geçerli olacak ve diğer Sözleşme hükümlerinin geçerliliğini veya yürürlülüğünü etkilemeyecektir.

Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmü veya bölümü herhangi bir oranda geçersiz veya icra edilemez hale gelecek olursa, taraflar Sözleşmenin akdedildiği tarihte hüküm süren menfaatleri ve amaçlarına ulaşmak amacıyla Sözleşme’de yapılması gerekli her türlü değişikliğe karar vereceklerdir.

14. Mücbir Sebepler

İşbu Sözleşmenin akdi esnasında varolmayan ve öngörülemeyen, Tarafların kontrolü dışında gelişen ve Taraflardan her birinin bu Sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici savaş, iç savaş, deprem ve benzeri beşeri/tabii afetlerin meydana çıkması mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir. Mücbir sebep haline maruz kalan Taraf, diğer Tarafa mücbir sebep durumunu derhal yazılı olarak bildirir. Mücbir sebep süresi boyunca Tarafların edimleri askıya alınır. Taraflar mücbir sebep dolayısı ile yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır.

Mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz) gün devam etmesi halinde Taraflar bir araya gelerek, işbu Sözleşmenin devam, askıya alınma, fesih veya başka bir şekilde tasfiye şekillerini müzakere edeceklerdir. Tarafların bir anlaşmaya varamaması halinde, Taraflardan herhangi biri işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmek hakkına sahip olacaktır.

15. Fikri Mülkiyet Hakları

GelirOrtakları hizmetle veya hizmet için gerekli yazılımla bağlantılı tüm telif haklarının, ticari markaların, fikri mülkiyet haklarının, teknik bilgilerin veya diğer her türlü hakkın sahibidir. Yayıncı bu Sözleşme kapsamında, bu Sözleşme şartlarına uygun biçimde Entegre Olmuş Websitelerine yönelik bağlantıları kullanmak dışında hiçbir hak veya lisans elde etmemektedir.

16. Yetkili Mahkeme

İşbu Sözleşmeden doğan ihtilafların hallinde münhasıran Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Bireysel Yayıncılarımızın Dikkatine;

Bildiğiniz gibi şirketimiz hem kurumsal hem de bireysel yayıncılara hizmet vermektedir. Yayıncının kurumsal veya bireysel olmasına göre vergilendirilmesi de değişkenlik göstermektedir. Özellikle bireysel yayıncılarımızın aşağıdaki hatırlatmayı dikkate almalarını önemle rica ederiz. Türkiye Cumhuriyeti Vergi Usul Kanunları Uyarınca; şirketimize süreklilik arz edecek şekilde reklam yayıncılığı hizmeti veren bireysel yayıncılarımızın, vergi idaresi ile sorun yaşamamaları ve cezalı işlemlere muhatap olmamaları açısından vergi mükellefiyeti tesis ettirmeleri önem arz etmektedir. Konuyla ilgili mağduriyet yaşanmaması adına, sürekli olarak reklam hizmeti veren yayıncılarımızın, ilgili vergi dairesine başvuruda bulunarak “Gerçek” usulde mükellefiyet tesis ettirmeleri ve şirketimize fatura kesmeleri gerekmektedir. Gereğinin yapılması hususunu bilgilerinize sunar, doğacak herhangi bir cezai sonuçta şirketimizin sorumluluğu bulunmadığını beyan ederiz.

Bu sözleşmenin aslı Türkçe'dir. Başka dillerdeki tercüme veya yorum hatalarıdan etagram.com sorumlu değildir.

Saygılarımızla, ETAGRAM.COM